Northern Character XIII

100 %
  • September 3, 2021 - November 29, 2021
  • Done
Kära Vänner! Vi gjorde det! Den internationella filmfestivalen Northern Character för första gången ägde rum i Luleå.
? 11 år i rad, varje år samlades filmare från nordiska länder till ett filmforum Northern Character i Murmansk i november.
Under dessa 2 pandemiår fortsätter idén om festivalen att leva och övervinna stängda gränser.
? I år Northern Character hålls i Murmansk, Norge-Tromsö och Sverige-Luleå.
? Vi samlades på Lillan kammarbiograf i Luleå.På eftermiddagen var det minus 30°!
Den svensk publik har definitivt en nordlig karaktär.
? Vi har valt ett utmärkt program från 4 länder, som inkluderade 3 pristagare av festivalen.
? Trots vädret och första advent i Luleå igår, och många andra evenemang kom åskådare från olika städer: Piteå, Kalix, Vidsel, Boden, och från Finland, Torneo och även en gäst från Mexiko!
? Den karismatiske Leo Andelin-hjälten från filmen Master-brewer, beer-star, film-star, programmets huvudgäst, erövrade alla. 80 år gammal bestämde han sig för att delta i en idé att skapa ett nytt bryggeri i Torneo och återuppliva en tradition som var så efterfrågad och lokalbefolkningen samlade in 1 miljon euro för att skapa ett nytt ölmärke i norra Lappland!
? En klangfull tanke ljöd i debutfilmen Simone Pusch. Att om det finns en idé så kan den förverkligas även i en så liten by som Moskosel!
? Festivalens huvudresultat: publiken i Sverige vill se och diskutera filmer om norr och från norr. Och vi kommer att fortsätta denna idé. Även om gränserna öppnar sig kommer vi att visa filmer från Barentsregionen i Sverige!
Друзья! Мы сделали это! Историческое событие в Лулео: впервые здесь состоялся международный фестиваль Северный Характер.
? 13 ЛЕТ ФЕСТИВАЛЬ ПРОХОДИЛ В Мурманске.
Каждый год кинематографисты северных стран в ноябре собирались на кинофоруме.
За эти 2 пандемических года идея фестиваля продолжает жить и преодолевать закрытые границы.
? В этом году Северный характер прошёл в Мурманске, Норвегии-Тромсе и в Швеции-Лулео.
? Мы собрались в камерном кинотеатре Lillan в Лулео. Вчера днем здесь было – 30°!
Шведские зрители точно обладают северным характером.
? Мы выбрали отличную программу из 4 стран, в которую попали 3 призёра фестиваля
? Несмотря на погоду и первый адвент, вчера в Лулео были праздничные гуляния, и много других мероприятий, зрители приехали из разных городов:Piteå, Kalix, Vidsel, Boden, и из Финляндии, Торнео и даже была гостья из Мексико!
? Харизматичный Leo Andelin-герой фильма Мастер-пивовар, beer-star, film-star, главный гость программы, покорил всех.В 80 лет он решил участвовать в идее создании новой пивоварни в Торнео и возрождении традиции, которая оказалась так востребована, что местные жители собрали 1 миллион Евро на создание нового бренда пива северной Лапландии!
? Созвучная мысль прозвучала и в дебютом фильме Simone Pusch. О том, что если есть идея, её можно воплотить даже в такой маленькой деревне как Москосель!
? Главный результат фестиваля: зрители Швеции хотят смотреть и обсуждать фильмы о севере. И мы будем продолжать эту идею. Даже если откроются границы, мы будем показывать фильмы Баренцева региона здесь!Barents 3
Done!
Something went wrong!

No to-do created so far.

Comments are closed...